Trang chủ >> Lịch học


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
CCNAX 3.0F01A26/01/20184-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNAX 3.0F03A01/03/20183-518:00 - 21:00Đăng ký
CCNAX 3.0F04A10/03/20182-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNAX 3.0F03A_MK26/02/20182-418:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Đăng ký
LinuxF05L24/04/20184-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
LinuxF03L07/03/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9F02CE08/03/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNA Security v2.0F03SE31/03/20182-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP R&S v2.0 - TshootF02PT28/02/20184-719:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- RouteF04PR11/04/20184-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2012F03MA_MK22/02/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
MCSA 2012F03MA08/03/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
SQL Server 2012F03SQL21/03/20182-418:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký
VMware vSphere ICM v6.0F01VM15/02/20183-518:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký