Trang chủ >> Lịch học


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready For BAF07BA04/07/20184-718:00 - 21:00

Thứ 3 (18h-21h)

Thứ 7( 13h30-16h30)

Đăng ký
CCNAX 3.0F08A12/07/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNAX 3.0F03A_MK26/07/20182-418:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Đăng ký
LinuxF07L30/06/20184-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9F05CE29/06/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNA Security v2.0F06SE23/06/2018714:00 - 18:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- RouteF06PR04/07/20184-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2012F06MA21/06/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
SQL Server 2012F07SQL04/07/20184-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký
VMware vSphere ICM v6.0F01VM21/07/20183-518:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký