Trang chủ >> Lịch học


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready For BAF07BA19/09/20184-718:00 - 21:00

Thứ 4 (18h-21h)

Thứ 7( 13h30-16h30)

Đăng ký
CCNAX 3.0F09A15/09/20184-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNAX 3.0F03A_MK26/07/20182-418:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Đăng ký
LinuxF07L29/08/20184-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
LinuxF07L21/08/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9F05CE17/08/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNA Security v2.0F09SE15/10/2018714:00 - 18:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP R&S v2.0 - TshootF09PT24/09/20182-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- SwitchF08PS20/08/20182-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- RouteF07PR06/08/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2012F08MA20/08/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
SQL Server 2012F07SQL29/08/20184-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký
VMware vSphere ICM v6.0F01VM06/09/20183-518:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký